Planlegging av den gunstigste ruten i veitransport i 5 trinn

- Author: TFF

La oss begynne med å spørre hva den gunstigste ruten egentlig betyr. Er den billigst? Raskest? Tryggest? Eller kanskje… Na ja. Det finnes ikke noen universell definisjon av «den beste ruten», fordi den avhenger av en rekke faktorer, slik som for eksempel lasttype, kundens forventninger og transportens spesifikasjoner.

Noen avsendere ønsker at varene kommer frem så raskt som mulig og er villige til å betale mer for ekspresstransport. For andre er besparelser viktigere enn tiden, og de vil heller vente inntil avsenderen for eksempel arrangerer samlasting og av den grunn tilbyr en lavere pris.

Ved transport av høyverdige varer er sikkerheten av nøkkelbetydning. Ruten må omfatte bestemte stoppesteder og gi høyst mulig lastbeskyttelse under transport.

5 trinn til planlegging av den gunstigste ruten

Det finnes ikke noen universaloppskrift for planlegging av den optimale ruten for veitransport, og mange fraktoppdrag krever en individuell tilnærming. Hvordan foregår da prosessen for planlegging av den beste ruten? Hva må man ta hensyn til?

1. Samle opplysninger om lasten og kundens forventninger

Det første nødvendige skrittet er å fastslå lasttypen og finne ut hva kunden forventer:

Lasttype: Er lasten farlig gods, skjørt, høyverdig, med begrenset holdbarhet eller ikke-normativ?
Lagringsforhold for lasten: Er det nødvendig med bestemte transportforhold for lasten, f.eks. kontrollert temperatur eller luftfuktighet?
Lastens mål og vekt: Har lastparametere noen påvirkning på valg av rute, f.eks. restriksjoner for høyde, bredde og bæreevne til broer og tuneller?
Transportens egenskaper: Er det lasttransport (FTL) eller dellasttransport (LTL)?
Kundens forventninger: Hva prioriterer kunden – tiden, prisen eller sikkerheten? Når må lasten komme frem? Finnes det noen bestemte tidspunkter for lasting og lossing? Har kunden noen tilleggskrav til ruten, f.eks. å unngå bompenger eller kjøre gjennom bestemte land?

2. Få avklart grunnleggende parametere for kjøretøyet og ruten

Rutens grunnleggende parametere, ved siden av start- og sluttpunktet og eventuelle laste- og lossepunkter underveis, omfatter kjøretøyets profil (buss, solo, kjøretøy med tilhenger eller semi), tilpasset lasten som skal fraktes. Det er også verdt å ta i betraktning kjøretøyets utslippsklasse, som i mange land påvirker bomavgifter.

For LTL-transport konsolideres det ofte laster fra forskjellige avsendere. Dette medfører flere laste- og lossepunkter underveis, og selvfølgelig påvirker rutens lengde og kostnadene.

3. Ta hensyn til andre viktige aspekter

En viktig del av ruteplanlegging er å ta hensyn til miljømessige begrensninger for veitransport. Mange land har innført lover og forskrifter med formålet om å redusere veitransportens negative påvirkning på naturmiljøet. Disse restriksjonene kan omfatte følgende:

  • utslippsstandarder og lavutslippssoner som definerer områder, hvor innkjøring med kjøretøy som ikke oppfyller utslippsstandardene er begrenset eller forbudt
  • trafikkbegrensninger, f.eks. innkjøringsforbud for lastebiler med bestemte spesifikasjoner (eldre modeller med for høyt eksosutslipp)
  • tidsbegrensninger, dvs. forbud mot lastebiler på visse tider av døgnet.

Miljømessige begrensninger kan variere, avhengig av land eller til og med visse regioner eller ruter. For eksempel i Tyskland må man betale utslippsavgift (LKW-Maut) for alle lastebiler med tillatt totalvekt på over 7,5 tonn (fra og med juli 2024 skal avgiften også gjelde for varebiler over 3,5 tonn), og i enkelte franske byer er det forbud mot innkjøring med lastebiler som ikke oppfyller Crit’Air-utslippskrav. Det er viktig å gjøre seg kjent med regelverket på ruten på forhånd.

4. Vurder alternativer

Formålet med ruteoptimering er å velge den løsningen som best oppfyller alle kriteriene dine, og samtidig reduserer kjøretiden og kostnadene. Derfor bør du ikke holde deg til bare én rute, men heller vurdere flere alternativer. For å redusere kostnadene kan du også velge en rute som unngår bomveier eller utelukker visse steder.

5. Beregn sluttkostnaden

Hvis du utfører fraktoppdraget med din egen flåte, det å kjenne den nøyaktige ruten, bompengene og drivstoffkostnadene gjør det mulig å beregne den nøyaktige fortjenesten på dette oppdraget. Da kan du være sikker på at du tar lønnsomme forretningsbeslutninger. Hvis du imidlertid leter etter en transportør for det bestemte oppdraget, vet du hvilke satser du kan forvente, og med dette styrker din forhandlingsposisjon.

God ruteplanlegging gjør det mulig å maksimere fortjenesten og samtidig opprettholde en høy kvalitet på tjenestene. Ruteplanleggingsassistenten hjelper deg med å etablere den beste ruten. Du kan prøve den ut gratis på plattformen Trans.eu i 3 måneder!