Planlægning af den mest fordelagtige rute i vejtransport i 5 trin

- Author: TFF

Lad os begynde med, hvad der gemmer sig bag udtrykket den mest fordelagtige rute? Den billigste? Den hurtigste? Den sikreste? Eller måske noget helt tredje… Lige præcis. Der findes ikke en universal definition på “den bedste rute”, idet den kommer an på mange faktorer såsom type af godset, kundens forventninger og karakteren af transporten.

Nogle afsendere vil gerne have, at varerne kommer hurtigst muligt frem og de er indstillede på at betale mere for hastetransport. For de andre er en besparelse vigtigere end tid, så de kan vente, til speditøren f.eks. har arrangeret ekstra pålæsning og dermed er stand til at tilbyde en lavere pris.

I tilfælde af transport af varer af høj værdi er det sikkerheden, der er altafgørende. Ruten skal tage hensyn til sikre parkeringspladser og skal garantere den maksimale beskyttelse af godset under transport.

5 trin til at planlægge den mest fordelagtige rute

Der findes ikke en universal opskrift på, hvordan man lægger den optimale rute i vejtransporten, og mange fragter kræver en individuel tilgang. Så, hvordan forløber processen med at planlægge den bedste rute? Hvad skal man tage hensyn til?

1. Indsaml oplysninger om godset og kundens forventninger

Det første, uundgåelige trin går ud på at identificere type af godset og indsamle oplysninger om kundens forventninger:

Type af godset: Er der tale om farligt gods, skrøbelig vare, vare af høj værdi, med begrænset holdbarhedsdato eller gods, der overskrider de dimensioner der er for almindeligt gods?
Opbevaringsforhold for godset: Kræver godset nogen særlige transportforhold, f.eks. en kontrolleret temperatur eller fugtighed?
Dimensioner og vægt af godset: Vil godsets parametre påvirke valget af ruten, f.eks. begrænsninger når det gælder højde, bredde og bæreevne af broer og tunneller?
Karakteren af transporten: Er der tale om full-truckload transport (FTL) eller less-than-truck-load transport (LTL)?
Kundens forventninger: Hvad prioriterer kunden mest – tid, pris, sikkerhed? Hvornår skal godset komme frem? Er der nogen specifikke tidspunkter, hvor på- og aflæsning kan finde sted? Har kunden nogen ekstra krav i forhold til ruten, f.eks. undgåelse af betalingsveje eller passage igennem bestemte lande?

2. Identificer grundlæggende parametre for køretøjet og ruten

Grundlæggende ruteparametre, udover startpunktet, slutpunktet og eventuelle steder, hvor der pålæsses yderligere varer/aflæsses varer på vejen, omfatter køretøjets profil (bus, solo, et køretøj m. påhængsvogn og m. trailer), tilpasset til det transporterede gods. Derudover er det en god idé at tage hensyn til køretøjets emissionsklasse, der i flere lande påvirker størrelsen af vejafgifter.

I tilfælde af LTL transporter kombineres gods fra forskellige afsendere ofte, hvilket kræver tilføjelse af yderligere steder, hvor varerne kan på- og aflæsses på ruten, hvilket naturligvis påvirker rutelængden og omkostningerne.

3. Tag hensyn til andre, vigtige aspekter

En vigtig del af ruteplanlægningen er at tage hensyn til miljømæssige begrænsninger PTV. I adskillige lande støder vi på love og regler, der har til formål at mindske vejtransportens negative påvirkning på miljøet. De kan omfatte:

  • standarder for udstødningsemissioner og lavemissionszoner, der angiver områder, hvor indkørsel af køretøjer, der ikke opfylder bestemte standarder for udstødningsemission, er begrænset eller forbudt
  • trafikbegrænsninger, f.eks. indkørselsforbud for lastbiler m. bestemte parametre (ældre modeller, hvor emission af udstødningsgasser er for høj)
  • tidsmæssige begrænsninger, der angiver tidspunkter på dagen, hvor der gælder trafikforbud for lastbiler.

PTV begrænsninger for transport kan variere afhængigt af land, og endda afhængigt af specifikke regioner eller ruter. For eksempel i Tyskland opkræves der en afgift for emission af udstødningsgas (LKW-Maut) af alle lastbiler med tilladt totalvægt på over 7,5 tons (fra juli 2024 skal den tillige gælde for varevogne m. vægt på over 3,5 tons), og i visse franske byer gælder der et forbud mod indkørsel i byer for lastbiler, der ikke lever op til Crit’Air emissionsstandarder. Det er vigtigt, at man inden afgang gør sig bekendt med reglerne, der gælder på ruten.

4. Gennemgå alternativer

Optimering af ruten har til formål at vælge en løsning, der lever bedst op til alle de eksisterende kriterier, og samtidigt mindsker tiden og omkostningerne ved transporten. Derfor bør man ikke indskrænke sig til en rute, men overveje flere, alternative valgmuligheder. For at mindske omkostningerne kan du også planlægge en rute, hvor du undgår betalingsveje eller udelukke visse lokationer.

5. Beregn den endelige omkostning

Gennemfører du transporten vha. din egen flåde, muliggør kendskab til den præcise rute, udgifter til vejafgifter og brændstof en præcis beregning af indtjeningen fra den givne ordre. Dermed kan du være sikker på, at du træffer rentable forretningsmæssige beslutninger. I tilfælde af søgning af en fragtmand til den specifikke ordre ved du, hvilke satser du kan forvente og dermed får du en bedre forhandlingsposition.

En god planlægning af ruten giver dig mulighed for at opnå størst mulig indtjening samtidigt med, at du opretholder et højt serviceniveau. Ruteplanlægningsassistenten hjælper dig med at planlægge den bedste rute. Og du kan prøve den gratis i 3 måneder på Trans.eu plaformen!