Планиране на най-изгодния маршрут за автомобилен транспорт в 5 стъпки

- Author: TFF

За начало, какво означава най-изгодният маршрут? Най-евтиният? Най-бързият? Най-безопасният? Или може би… Това е комбинация от всичко. Няма универсална дефиниция за “най-добрия маршрут”, тъй като тя зависи от много фактори, като вида на товара, очакванията на клиентите и спецификата на транспорта.

Някои товародатели искат стоките да пристигнат възможно най-бързо и са готови да платят повече за експресен транспорт. Други искат да спестят, така че са готови да изчакат, докато спедиторът организира допълнителен товар и може да предложи по-ниска цена.

Когато става въпрос за транспортиране на стоки с висока стойност, безопасността е от ключово значение. Маршрутът трябва да включва определени места за пауза и да осигурява максимална защита на товара по време на превоза.

5 стъпки за планиране на най-добрия маршрут

Няма универсална рецепта за определяне на оптималния маршрут в автомобилния транспорт и много товари изискват индивидуален подход. И така, как работи процесът на определяне на най-добрия маршрут? Какво трябва да се има предвид?

1. Събиране на информация за товара и очакванията на клиентите

Вид товар: Опасен ли е, чуплив, ценен, с ограничен срок на годност, нестандартен?
Условия за съхранение на товара: Товарът изисква ли специфични условия за транспортиране, например контролирана температура или влажност?
Размери и тегло на товара: Параметрите на товара ще повлияят ли на избора на маршрут, например ограничения на височината, ширината и товароносимостта, съобразно мостовете и тунелите?
Специфика на транспорта: Дали е комплектен товар (FTL) или пък групажен (LTL)?
Очаквания на клиентите: Какъв е приоритетът на клиента – време, цена или безопасност? Кога трябва да пристигне товарът? Има ли конкретно време, когато товаренето и разтоварването са възможни? Клиентът има ли някакви допълнителни изисквания за маршрута, като например избягване на платени пътища или преминаване през определени държави?

2. Определете основните параметри на превозното средство и маршрута

Основните параметри на маршрута, освен началната точка, крайната точка и възможните места за товарене/разтоварване по пътя, включват профила на превозното средство (бус, соло, превозно средство с ремарке/полуремарке), съобразен с превозвания товар. Струва си да се вземе предвид и емисионният клас на превозното средство, който в много страни влияе върху размера на пътните такси.

При LTL транспорта често се консолидират товари от различни товародатели, което налага добавянето на допълнителни точки за товарене и разтоварване по маршрута. Това се отразява на дължината на маршрута и цената.

3. Обмислете други важни аспекти

Важна част от планирането на маршрута е да се вземат предвид екологичните ограничения за превозното средство. Много страни имат разпоредби и закони, насочени към намаляване на отрицателното въздействие на автомобилния транспорт върху околната среда. Тези ограничения могат да включват:

  • стандарти за емисии на отработени газове и зони с ниски емисии, определящи зоните, в които е ограничено или забранено влизането на превозни средства, които не отговарят на определени стандарти за емисии;
  • ограничения за движение на превозни средства, например забрани за влизане на камиони със специфични параметри (по-стари модели, отделящи прекомерни количества изгорели газове);
  • времеви ограничения, които определят часовете от деня, когато движението на камиони е забранено.

Транспортните ограничения могат да варират в зависимост от държавата и дори от конкретни региони или маршрути. Например, в Германия такса за емисии (LKW-Maut) се начислява на всички камиони с брутно тегло над 7,5 тона (от юли 2024 г. тя ще се прилага и за микробуси с брутно тегло над 3,5 тона), а в някои френски градове някои камиони, които не отговарят на стандартите за емисии на Crit’Air, са забранени. Не забравяйте да проверите разпоредбите, отнасящи се до маршрута, преди да тръгнете.

4. Разгледайте алтернативи

Целта на оптимизацията на маршрута е да се избере решението, което най-добре отговаря на всички установени критерии, като същевременно се минимизират времето и разходите за пътуване. Затова не се ограничавайте до един маршрут, а обмислете няколко алтернативни варианта. За да намалите разходите, можете също да зададете маршрут, който избягва платените пътища или изключва определени местоположения.

5. Изчисляване на крайната цена

Ако транспортирате със собствен автопарк, познаването на точния маршрут, разходите за пътни такси и гориво ви позволява точно да изчислите печалбата от дадена поръчка. Това гарантира, че вземате печеливши бизнес решения. Освен това, когато търсите превозвач за конкретна поръчка, знаете какви цени да очаквате и така печелите по-добра позиция за преговори.

Доброто планиране на маршрута ви позволява да постигнете възможно най-висока печалба, като същевременно поддържате високо ниво на обслужване. Асистентът по планиране на маршрут ще ви помогне да определите най-добрия маршрут. Можете да го тествате в платформата Trans.eu безплатно за 3 месеца!